Magazin Etnoumlje / Rubrika: Vesti

WMAS PARTNER UNESCO

World Music asocijacija Srbije (WMAS) postala je akreditovana savetodavna organizacija pri UNESCO za implementaciju Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

12. 06. 2024.

Izvor: Magazin Etnoumlje

unesco wmas 2024

Deseta sednica Generalne skupštine država članica Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa, Pariz, 2024 (izvor: unesco.org)

Na desetoj sednici Generalne skupštine država članica Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa (2003), u sedištu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) u Parizu, dana 12. juna 2024, nakon kandidature koja je predata prošle godine, World Music asocijacija Srbije je zvanično postala akreditovana savetodavna organizacija pri UNESCO za implementaciju Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Generalnoj skupštini su prisustvovali predstavnici WMAS, Maša Vukanović i Saša Srećković. Akreditacija je potvrda da WMAS dobro i istrajno ostvaruje aktivnosti u oblasti tradicionalne muzike i nematerijalne baštine od 2000. godine, a svakako predstavlja i podsticaj za dalji rad.

unesco pariz 2024 wmas

Prateći programi Generalne skupštine država članica Konvencije o zaštiti nematerijalnog kulturnog nasleđa, Pariz, 2024 (foto: Maša Vukanović)

Podsećamo, WMAS je reprezentativno udruženje u kulturi za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa, član je European Folk Network, od 2015. godine je predstavnik Srbije na The World Music Expo (WOMEX) i osnivač Muzičkog informativnog centra Srbije koji je član International Association of Music Centres (IAMIC).

Uskoro, World Music asocijacija Srbije obeležava prvih 25 godina rada sa uverenjem da je naše delanje zalog za budućnost.

Podršku za naše učešće na Generalnoj skupštini pružilo je Ministarstvo kulture Republike Srbije.

. . .