Poštovani poklonici tradicionalne i world muzike,
Pozivamo vas da podržite rad Internet portala World Music asocijacije Srbije i magazina Etnoumlje.
Vaše donacije možete uplatiti na žiro račun br. 155-257-15 , poziv na broj 01
Primalac: World Music asocijacija Srbije, ul. S. Kovačevića 2/4, Jagodina, sa svrhom: Donacija za portal i magazin. Iznos donacije je proizvoljan.
Na taj način podržaćete opstanak muzičkog novinarstva i kritike, kao i predstavljanje regionalne world i tradicionalne muzičke scene.
Hvala vam.
Za sve dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate: etnoumlje.urednik@gmail.com