Vest: 14. januar 2019.

Dana 14. januara 2019. godine, Ministarstvo kulture i informisanja je donelo rešenje, kojim je World Music asocijaciji Srbije (WMAS) dodeljen status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije, za područje kulture: istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovo je za Asocijaciju značajna vest koja potvrđuje da su naša nastojanja prethodnih godina da predstavimo, sačuvamo i istražimo tradicionalnu i world muziku bila uspešna, a da su naši projekti bili delotvorni i vidljivi.

Vest: 8. maj 2019.

Postupajući po dopisu br. 110-00-20/2019-03 od 23. aprila 2019. godine, a shodno članu 62. stav 2. Zakona o kulturi, World Music asocijacija Srbije i Udruženje koreografa narodnih igara Srbije iz Beograda, dana 8. maja 2019. poslali su Ministarstvu kulture i informisanja PREDLOG ZA DOPUNU PRAVILNIKA o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, za oblast istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Predlog dopune Pravilnika, donet je zajedničkim radom stručnjaka, oba reprezentativna udruženja u oblasti istraživanja, zaštite, korišćenja, prikupljanja i predstavljanja NKN.

Odbor World Music asocijacije Srbije koji je radio na Predlogu dopune Pravilnika činili su: Marija Vitas, etnomuzikolog, Saša Srećković, etnolog, dr Maša Vukanović, etnolog i antropolog, prof. dr Vesna Bajić-Stojiljković, etnokoreolog i etnomuzikolog, Radica Zurovac, project manager za NKN, Bojan Đorđević, pravnik i Oliver Đorđević, world music promoter.

Uskoro više informacija.