WMAS među članovima EFN

World Music asocijacija Srbije je postala članica panevropske mreže za narodnu muziku i kulturu – European Folk Network.

 Izvor: WMAS

european folk network

Balkan ima muziku za divljenje, ali ne i pokretački duh, inovativne projekte, nažalost, ni razloge kojima će zaslužiti poverenje ostatka Evrope, pa se zato dobre ideje češće prihvataju sa Britanskog ostrva. Godine 1987, odrednica world music je „skovana” u Londonu, a pre pet godina, inicijativa za osnivanjem panevropske mreže za narodnu muziku i kulturu začeta je u Škotskoj.

ISTORIJAT

Ideja o osnivanju Evropske Folk Mreže (European Folk Network – EFN) pokrenuta je na sastancima u Glazgovu koje je sazvala škotska organizacija Burnsong početkom 2015. godine. Na ovim sastancima bili su predstavnici 14 evropskih zemalja, dok su naredne godine definisani ciljevi i zadaci buduće mreže, u okviru festivala „Celtic Connections” u Glazgovu. Januara prošle godine, grupica od pet „pionira i volontera”, kako za sebe kažu, uspela je da sakupi dovoljno novca za osnivanje i početno finansiranje mreže. EFN je registrovan i sa sedištem u Briselu.

Predstavnici World Music asocijacije Srbije (WMAS) su na prethodnom WOMEX-u održali sastanak sa Nodom Noulsom (Nod Knowles) iz Evropske Folk Mreže, inače iskusnim likom iz domena produkcije i menadžmenta u kulturi i umetnosti, koji je prethodnih decenija značajno uticao u kreiranju kulturne politike u Škotskoj. Njegovo obrazloženje misije novoosnovane mreže bilo je prihvatljivo za WMAS, nakon čega je asocijacija podnela prijavu za prijem u članstvo, što je odobreno 21. januara 2020.

Trenutno, EFN broji osamdeset članova, uglednih evropskih organizacija i pojedinaca, a WMAS je jedina sa ex-YU prostora.

EFN

Učesnici prve EFN konferencije (izvor: EFN)

NEKI OD ZAKLJUČAKA SA PRVE KONFERENCIJE EFN

Vizija: Bogata raznolikost kulturnih identiteta u Evropi izražava se i slavi kroz narodnu i tradicionalnu muziku i pridružene izvođačke umetnosti; Svrha: Mreža postoji da podrži i proširi svest o umetnosti tradicije kao kulturne i obrazovne snage u Evropi;

Ciljevi: da podstakne, promoviše i podrži razvoj narodne muzike; da stvara okruženje za umetnike, promotere i publiku iz evropskih zemalja da se sastaju, komuniciraju i sarađuju; da pruža podršku i praktičnu pomoć između članova; da ostvaruje praktična partnerstva i kreativne projekte i dr.

Inicijativni Odbor EFN: David Francis (predsedavajući), Lize Colson, Melanie Scheys, Daniel KilBride, Katy Spicer (potpredsednica) i Nod Knowles (Izvor: EFN; © Lars Bauwens)

Prvi veliki događaj u organizaciji EFN bila je dvodnevna inauguralna konferencija koja je održana u Briselu, 28. i 29. novembra 2019, sa učešćem 67 predstavnika iz 19 država. Centralni deo konferencije bili su stavovi i ideje članova EFN koji će oblikovati planove mreže za budući rad. Tom prilikom je i definisana misija mreže.