World Music Asocijacija Srbije /
World Music Association of Serbia

Reprezentativno udruženje u kulturi / Representative Association in Culture

ul. Save Kovačevića 2/4
35000 Jagodina – SERBIA
PAK 580543

tel. 035 251 012
mob. 062 11 23 736 (Oliver Đorđević)

e-mail: etnoumlje@gmail.com

www.worldmusic.org.rs

facebook/worldmusicasocijacijasrbije

youtube/etnoumlje

Upravni odbor World Music Asocijacije Srbije:

Oliver Đorđević, predsednik

Izdavaštvo, produkcija, arhiv

Marija Vitas, zamenica predsednika

Urednica magazina Etnoumlje i Internet portala, koordinator poslova reprezentativnosti, urednica Balkan World Music Chart-a, odnosi sa javnošću

Bojan Đorđević

Međunarodna saradnja, promocije u inostranstvu, festivali

Svetlana Spajić

Tradicionalna muzika, festival Retnik

Boris Kovač

Domaća scena