S obzirom da je na osnovu rešenja Ministarstva kulture i informisanja br. 022-05-28/2019-03 od 14. januara 2019. godine „World music asocijacija Srbije”, dobila status „reprezentativnog udruženja u kulturi” za područje kulture: istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, i da se ukazala potreba za novim poljem delovanja, Upravni odbor osniva Odbor za nematerijalno kulturno nasleđe.

Odbor se osniva na neodređeno vreme i činiće ga poznavaoci nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i ljudi koji svojim angažovanjem i iskustvom mogu na druge načine doprineti njegovom radu (pravnici, menadžeri u kulturi i dr.).

Članovi Odbora za nematerijalno kulturno nasleđe World Music Asocijacije Srbije:

Marija Vitas

etnomuzikolog, urednica magazina „Etnoumlje”

Radica Zurovac

menadžer projekata za održivi razvoj kroz resurse nasleđa

Saša Srećković

Etnolog

dr Maša Vukanović

Etnolog i antropolog

dr Vesna Bajić Stojiljković

etnokoreolog i etnomuzikolog

Julijana Baštić

etnomuzikolog

Bojan Đorđević

dipl. pravnik i menadžer u kulturi