Magazin Etnoumlje / Rubrika: Vesti

SEMINAR O MUZICI I PLESU ROMA

Seminar „Istraživanje muzike i plesa Roma na Balkanu” biće održan u Muzikološkom institutu SANU u utorak, 11. juna 2024. sa početkom u 10 časova. Rok za potvrdu prisustva događaju je petak, 7. jun u podne.

06. 06. 2024.

Izvor: Magazin Etnoumlje / Muzikološki institut SANU

Muzika i ples Roma i dalje su nepoznanica za istraživače muzike u Srbiji. Postoje napisi nastali tokom 20. veka koji romsko muziciranje postavljaju isključivo u domen izvođaštva, ali ne i stvaralaštva. Te studije su dominantno fokusirane na devijacije srpskih melodija i premda je perspektiva vrednovanja takvih procesa evoluirala iz negativne u pozitivnu, romski muzičari se i dalje posmatraju kao Drugi.

U srpskoj etnomuzikologiji još uvek ne postoje kulturni insajderi u romskim zajednicama, a nažalost ni romski istraživači. Stoga se ovim seminarom, koji je koncipiran kao čitalačka grupa, teži uspostavljanju korpusa znanja iz dosadašnjih autsajderskih istraživanja u jugoistočnoj Evropi.

Članak – Esma: Put ka „Mojoj poslednjoj pesmi”

Ishod seminara „Istraživanje muzike i plesa Roma na Balkanu” (Research of Music and Dance of Roma in the Balkans) trebalo bi da bude teorijsko-metodološki i potencijalno saradnički okvir za dalje projekte (nacionalne i/ili međunarodne) koji bi doprineli naučnom promovisanju kulturnog nasleđa i muzičko-plesnog stvaralaštva ove marginalizovane društvene grupe.

Radi boljeg razumevanja lokalnog konteksta, na seminaru će polazna osnova biti dosadašnja folkloristička i antropološka istraživanja romskih zajednica u Srbiji. Bazično će biti rasvetljena generalna pitanja jezika, običaja i društvenog položaja Roma.

Nakon toga, pristupiće se diskusiji o nekoliko širih aspekata muzičkog života Roma: o muzičkoj i plesnoj strukturi izvedbi, o instrumentarijumu, o neformalnim metodama učenja sviranja i plesanja, o tumačenjima emocionalnosti romskog izvođaštva, o žanrovima i o preduzetništvu u kontekstima kafanskog i svadbenog izvođenja, o festivalskom prikazivanju romske muzike.

gyass band i robi lakatoš

Gyass Band i Robi Lakatoš, Subotica, Romart festival, 2009 (izvor: Gyass Band)

Seminar je finansijski podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije i deo je završnih aktivnosti na bilateralnom projektu naučne saradnje „Exploring the Tracks of Balkan Culture: Serbian–Turkish Connections in Music and Dance from Ottoman Period until Today (TRackeRS)” (2022–2024), koji realizuju Muzikološki institut SANU i Državni konzervatorijum Istanbulskog univerziteta, a finansijski su ga podržali Ministarstvo nauke, inovacija i tehnološkog razvoja Republike Srbije i TUBITAK. Romska muzika i ples bili su u fokusu tokom druge godine ovog projekta.

Osim pozvanih diskutanata, od kojih će neki učestvovati onlajn iz inostranstva, seminar će biti u celosti održan na engleskom jeziku i biće otvoren i za svu zainteresovanu publiku.

Saminar će biti održan u prostorijama Muzikološkog instituta Sanu (Knez Mihailova 36/IV). Ulaz je slobodan, ali je neophodno potvrditi svoje prisustvo do petka, 7. juna u 12 časova, na adresu: music_inst@music.sanu.ac.rs.

. . .

PROGRAM SEMINARA NA ENGLESKOM:

Convener: Marija Dumnić Vilotijević
Coordinating Assistant: MA Katarina Nikolić (Junior Research Assistant, Institute of
Musicology SASA; ethnomusicologist and ethnochoreologist)
Organizer: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts
Location: Knez Mihailova 36, Belgrade
Date: June 11th, 2024

09:00 – Welcome and coffee (Room 410)

Room 101
Moderator: Katarina Tomašević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:00 – Welcoming address: Katarina Tomašević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:15 – Literature about Romani music and dance in Serbia: Marija Dumnić Vilotijević, Ivana Medić (Institute of Musicology SASA, Serbia)
10:45 – Literature about Romani music and dance in Türkiye: Belma Oğul (Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory, Türkiye), Mehtap Demir Güven (Istanbul University State Conservatory, Türkiye; online)
11:15 – Historical view on Roma musicians in Hungary: Tamás Hajnáczky (Archiepiscopal
College of Veszprém and Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary)
11:45 – Discussion

12:15 – Coffee break

Moderator: Marija Dumnić Vilotijević (Institute of Musicology SASA, Serbia)
12:45 – Cultural and linguistic context or Romani communities in Serbia: Biljana Sikimić (Institute of Balkanology SASA, Serbia)
13:30 – Romani (Gypsy) Music and Musicians from Bulgaria – development and researches: Lozanka Peycheva (Institute for Ethnography and Folklore with Ethnographic Museum BAS, Bulgaria), Ventsislav Dimov (Institute for Art Studies BAS, Bulgaria)
14:15 – Discussion

14:30 – Lunch break for participants (Hotel “Palace”)

Moderator: Ivana Medić (Institute of Musicology SASA, Serbia)
16:00 – Romani routes – ethical, methodological and theoretical issues: Carol Silverman (University of Oregon, USA)
16:45 – Roma music and emotion: Filippo Bonini Baraldi (Institute of Ethnomusicology (INET-md), NOVA University Lisbon, Portugal)
17:30 – Discussion
18:00 – Final remarks