Magazin Etnoumlje / Rubrika: Vesti

Predavanje o grupi Moba povodom tri decenije rada

Povodom tri decenije rada pevačke grupe Moba, Institut za evropske studije u Beogradu organizuje Svetosavsku besedu dr Jelene Jovanović na temu Grupa Moba i srpske narodne pesme, kroz istraživanja i kroz živi zvuk”. Ovo svojevrsno predavanje biće održano u petak, 26. januara, od 12 časova u prostorijama Instituta.

23. 01. 2024.

Izvor: Magazin Etnoumlje / Saopštenje za medije

moba

Grupa Moba i Darko Macura, sredinom 90-ih godina 20. veka.

Dr Jelena Jovanović je naučni savetnik Muzikološkog instituta SANU i jedan od vodećih srpskih etnomuzikologa. Diplomirala je na Odseku za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 1991, magistrirala 2001. i doktorirala 2010. Za dopisnog člana Odeljenja umetnosti SANU izabrana je 2018.

Polja njenog naučnog rada su elementi srpske seoske vokalne tradicije Šumadije i centralne Srbije – srpski muzički dijalekti u prostornoj i dijahronijskoj perspektivi; slojevi vokalne tradicije Srba u Rumuniji u kulturno-istorijskom kontekstu; izvođaštvo i recepcija seoske vokalne tradicije; aplikativna etnomuzikologija; folklorni motivi u jugoslovenskoj popularnoj muzici 70-tih godina 20. veka.

moba

Grupa Moba na koncertu u Galeriji SANU, 19. novembra 2018 (foto: Marija Vitas)

Objavila je pet monografija nacionalnog i međunarodnog značaja. Članica je Studijskog hora Muzikološkog instituta SANU (1983 – 1993) i ženskog crkvenog hora Sv. Jovan Damaskin (od 1993). Jedan je od osnivača i rukovodilaca ženske pevačke grupe Moba (od 1993). U periodu 2014 – 2016. bila je glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa Muzikologija.

Publika predavanje može pratiti uživo, kao i preko aplikacije Zoom, uz prethodnu registraciju.

. . .