Magazin Etnoumlje / Rubrika: Profilisanje

Korak po korak, ka malom jubileju

U susret petom Međunarodnom festivalu tradicijskog pjevanja, koji će biti održan u Dvorani HKC „Bunjevačko kolo” u Subotici, 15. oktobra 2022, donosimo prigodan razgovor sa osobom od koje je potekla ideja da se pokrene jedan ovakav festival na severu Bačke. Sa svojim kolegama iz HKC „Bunjevačko kolo”, Senka Horvat je 2018. godine započela realizaciju ovog projekta, čiji je cilj okupljanje pevačkih grupa od severa do juga Srbije i Hrvatske, pa i šireg regiona, i slavljenje bogatstva kulturne raznolikosti vokalne muzičke prakse ovih područja.

Autor: Tamara Štricki Seg

senka horvat

Muška pevačka grupa KUD ”Batajnica”, Međunarodni festival tradicijskog pjevanja, Subotica, 2021 (foto: Antonija Dević)

Otvoren je javni poziv za učestvovanje na petom Međunarodnom festivalu tradicijskog pjevanja u Subotici. Poziv se odnosi na ženske, muške i mešovite amaterske pevačke grupe koje neguju tradicionalnu pesmu. Predviđeno je da na festivalu svaka grupa izvede dve pesme. Festival je takmičarskog karaktera, tako da će nastupe učesnika pratiti tročlani stručni žiri, koji će i dodeliti nagrade i specijalna priznanja najboljima.

Zainteresovani se mogu javiti putem imejl adrese (hkcbunjevackokolo@yahoo.com ili senkahorvat@yahoo.com), a rok za prijavu je 25. septembar 2022. Organizacioni odbor festivala zadržava pravo odlučivanja o izboru prijavljenih pevačkih grupa.

* * *

U razgovoru sa Senkom Horvat (1994), povodom petog izdanja Međunarodnog festivala tradicijskog pjevanja, dotakli smo se, pored ostalog, njenih ranih interesovanja, plesnih iskustava…

senka horvat

Senka Horvat (promotivna fotografija)

Kada bi se duboko zamislila i prisetila prvih trenutaka u životu koji su te spojili s tradicijom, koje bi momente istakla? Od kada potiče tvoje upoznavanje i ljubav prema tradicionalnom plesu i pesmi?

Kada radiš ono što voliš, teško je izdvojiti samo jedan momenat, pa čak i nekoliko, jer je svaki dragocen sam za sebe. Prosto voliš. Ono što me je zadržalo nakon moje prve probe plesa je energija koja je kružila u sali punoj folkloraša. To jako dobro pamtim. Tada, verovatno kao i većina mojih vršnjaka, nismo znali ili nismo shvatali pojam folklora. Samim tim, moje upoznavanje sa folklorom je počelo 1. septembra 2006. godine u sali „Bunjevačkog kola” u Subotici. Kako kažu, „čovek se uči dok je živ”, a ja ću reći: „čovek se upoznaje dok je živ”.

ženska grupa kud sevojno

Ženska pevačka grupa KUD ”Sevojno”, Međunarodni festival tradicijskog pjevanja, Subotica, 2021 (foto: Antonija Dević)

Koje je tvoje formalno obrazovanje i na koji način ga primenjuješ u svojim aktivnostima u HKC „Bunjevačko kolo”?

Diplomirala sam 2017. godine na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, smer Strukovni vaspitač za tradicionalne igre. Od 2017. do 2020. godine, bila sam rukovodilac Folklorne sekcije pri Hrvatskom kulturnom centru „Bunjevačko kolo”, a trenutno sam rukovodilac Odjela za istraživanje i izučavanje tradicijske baštine, takođe u „Kolu”. Vodim tri dečije grupe folklora, dok probe dva starija ansambla zajedno vodimo trenutni rukovodilac, Marin Jaramazović i ja. Pored svakodnevnih proba, pripremanja Godišnjeg koncerta, organizujem Međunarodni festival tradicijskog pjevanja i radionice za decu mlađeg uzrasta. Jedna od većih radionica, koju smo prošle godine imali sa članicama folklornog ansambla, odnosila se na izradu novih kraljičkih kruna za fundus našeg centra. Krune koje već postoje u „Kolu” su pravljene 1967. godine za Dužijancu. Mi smo 2021. godine napravili osam novih kruna koje su prikazane na dan Duhova (Sv. Trojice), kada se u Subotici i održava običaj Kraljice, kao i za Dužijancu, manifestaciju koja označava završetak žetve. Nove kraljičke krune bile su prikazane i na našem godišnjem koncertu početkom decembra.

Osvrt na prvi Međunarodni festival tradicijskog pjevanja u Subotici 

* * *

Iako je Senka Horvat prvenstveno plesač, veliki je ljubitelj i poštovalac tradicionalne pesme. Njena želja o osnivanju Festivala tradicijskog pjevanja čekala je na realizaciju nekoliko godina, da bi se u novembru mesecu 2018. godine, zaista i ostvarila.

senka horvat

Muška pevačka grupa ”Krajolik Lika”, Međunarodni festival tradicijskog pjevanja, Subotica, 2021 (foto: Antonija Dević)

Koji su najznačajniji ciljevi Međunarodnog festivala tradicijskog pjevanja? Da li je to nadmetanje pevača ili uopšte okupljanje radi pevanja i druženja učesnika koji dolaze iz različitih područja?

Cilj Festivala nikako nije nadmetanje grupa, nego upravo upoznavanje drugačijih stilova pevanja, scenskog nastupa, raznovrsnog repertoara grupa koje dolaze da se predstave. Pored ovog stručnog, tu je i prijateljsko upoznavanje i razmena iskustava između članova grupa. Na trećem festivalu je rukovodilac jedne od grupa pozvao nagrađenu pevačku grupu da im održi radionicu upravo tog stila pevanja. Ni sam okrugli sto, koji po završetku festivala vode članovi žirija sa rukovodiocima svih grupa, nije kritika, već ukazivanje na određene nedostatke, kao i prednosti koje mogu iskoristiti. Mislim da su to prepoznali naši gosti i da se zato rado vraćaju u Suboticu.

Prikaz trećeg izdanja Međunarodnog festivala tradicijskog pjevanja u Subotici 

* * *

Kako se manfiestacija organizuje u sklopu Hrvatskog kulturnog centra, postoji tim koji festival svesrdno podržava. Pored Senke, tu su: Marin Jaramazović, zadužen za osvetljenje i mnoge druge tehničke elemente, Marica Jozić, sekretarica koja prati svaki korak festivala, Marin Piuković, predsednik Izvršnog odbora, kao i još mnogo mladih igrača „Kola” i, naravno, Lazar Cvijin, predsednik „Kola”. Dodaću da i moja malenkost doprinosi radu ovog tima i osmišljavanju festivalskog toka, što jeste velika čast i neizmerna radost.

senka horvat

Ženska pjevačka skupina Udruge ”Šokačka grana” Osijek, Međunarodni festival tradicijskog pjevanja, Subotica, 2021 (foto: Antonija Dević)

Postoji li želja za proširivanjem festivala u smislu pozivanja grupa i iz drugih zemalja? Ili možda uvođenje novih kategorija, za instrumentaliste ili soliste…

Želja postoji, ali trenutno mislim da još nismo spremni za taj korak. Upravo i zbog prethodnog pitanja o troškovima manifestacije. U planu je da festival unapređujemo korak po korak. Kao što smo i napredovali do sada. Moram priznati da je festival, naizgled identičan tokom protekle četiri godine svog postojanja, uvek nekako drugačiji! Cilj jeste ostao isti, ali su se menjale neke pojedinosti, poput propozicija, broja učesnika, programa, scenografije, priznanja itd.

Digitalna izdanja magazina „Etnoumlje” mogu se kupiti na sajtu „Novinarnica”

* * *

Ono što ističe manifestaciju Međunarodni festival tradicijskog pjevanja jeste raznovrsnost pevačkih stilova koji se ovde mogu čuti. Primetno je i to da svake godine na Festival dolaze novi učesnici koji žele da kroz pesmu prikažu svoj rad i kraj iz koga dolaze. Osim toga, veoma je širok opseg uzrasta učesnika programa. Slušamo grupe koje čine učenici osnovnih i srednjih škola, pa studente, ali i odrasle, starije izvođače. Takođe, ovo jesu amaterske grupe, ali one se zajedno sa svojim rukovodiocima trude da ljubav prema tradicionalnoj pesmi neguju i izvode sa velikim poštovanjem prema zvučnim karakteristikama repertoara koji interpretiraju. Još jedna, veoma značajna odlika ovog festivala jeste da ne poznaje granice kada je u pitanju nacija ili država. Prošle godine, na druženju nakon festivala, mogla se, recimo, čuti pesma „Nema raja bez rodnoga kraja”, koju je svirao tamburaški ansambl, a pevali je „rame uz rame” svi prisutni: Hrvati, Srbi, Bunjevci…

ženska grupa kud batajnica

Ženska pevačka grupa KUD ”Batajnica”, Međunarodni festival tradicijskog pjevanja, Subotica, 2021 (foto: Antonija Dević)

* * *

Za kraj, prisetimo se četvrtog izdanja Međunarodnog festivala tradicijskog pjevanja, održanog 16. oktobra 2021. godine…

Nastupilo je dvanaest pevačkih grupa iz Zagreba, Osijeka, Sevojna, Beograda, Batajnice, Novog Sada, Kaća, Kikinde, Banatskog Karađorđeva, Donjeg Tavankuta i Subotice. Članice žirija u sastavu: Kristina Planjanin Simić, Mirjana Raić Tepić i Tamara Štricki Seg, dodelile su nagrade i specijalna priznanja najboljima. Prvu nagradu stručnog žirija i Nagradu publike dobila je Ženska pjevačka skupina udruge „Šokačka grana” iz Osijeka. Druga nagrada pripala je Ženskoj pevačkoj grupi KUD „Batajnica” iz Batajnice, dok je Treću nagradu dobila Ženska pevačka grupa Akademskog društva za negovanje muzike „Gusle” iz Kikinde. Specijalno priznanje za najbolju solistkinju dobila je Aleksandra Milikić iz Sevojna, dok je priznanje za najperspektivniju pevačku grupu dobila Ženska pevačka grupa Škole srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja Bojane Nikolić. Specijalno priznanje za scenski nastup sa sobom je poneo KUD „Sijač Lučko” u Zagreb, dok je zahvalnicu za najperspektivnijeg interpretatora dobio Milan Mutapčić koji je nastupio kao solista Muške pevačke grupe KUD „Batajnica” iz Batajnice.

. . .

donacija poziv wmas