RUBRIKA: Uši pišu

Perija : Kokalo

Sharla Records, 2020

U relaciji sa istorijom kao emocionalnim iskustvom

Autor: David Angelevski

perija kokalo

Perija su tri devojke iz SkopljaKaterina Dimitrovska, Lea Milinović i Filis Sinanoska. U ovoj formaciji postoje od 2015. godine. I-pi Kokalo je njihovo prvo oficijelno izdanje, objavljeno za nezavisnog izdavača Sharla Records (pre toga su ostvarile jedan album kao samizdat).

Može se reći da je ovaj materijal prilično tačan odraz njihovih ubeđenja i načina života, te da nije puka umetnička re-kreacija etno muzičke kulture, kakva se neguje u fino „zagrejanimˮ, ušuškanim prostorijama, na bezbednoj distanci od „mesta dešavanjaˮ.

perija

Perija, 2019 (foto: Sali Ertunc)

Naime, radi se o zaljubljenicama u balkansku folklornu tradiciju. Istovremeno, ove devojke su pod snažnim uticajem muzike i filosofije Orijenta, koje istražuju živeći pretežno nomadskim životom na relaciji Skoplje – Istanbul – Bliski istok, a često se mogu videti i kako sviraju spontane koncerte na ulicama evropskih gradova. Time svojoj muzičkoj praksi dodaju dimenziju neposrednog kulturnog transmitera između Istoka i Zapada, u oba pravca.

U izrazu grupe Perija još je uočljiviji uticaj modernih tokova muzike dvadesetog veka. Katerina je veliki fan post-pank muzike i to je još jedan „forteˮ u pravcu autentičnosti njihovog izraza, koji je vešto stilizovan na način da se približi publici 21. veka.

Za razliku od samih gradivnih elemenata muzike, vokalni izraz i tekstovi su inspirisani „običnim ljudimaˮ i njihovim životom u makedonskim selima tokom prošlih vekova. Time, članice trija Perija odaju poštu izvornoj narodnoj tradiciji, kao kvintesenciji kulturnog opstanka ljudi sa ovih prostora u teškim istorijskim okolnostima.

Teme povezuju težak život, tugu izgubljene vizije, stradanje i siromaštvo u večitoj borbi sa tendencijom opstanka i duhovne izdržljivosti, ljubavlju i nadom u bolju budućnost.

Upravo u toj relaciji sa istorijom kao emocionalnim iskustvom, leži lepota i celishodnost materijala na izdanju Kokalo. Otvara mogućnost preispitivanja vrednosti života ljudi današnjice, modernog doba u krizi, nudeći perspektivu vremena u kojoj je kriza imala potpuno drugačiju dimenziju. Jer, muzika i umetnost uvek imaju tu sposobnost da tačnije izmere distancu između ljudi različitih istorijskih razdoblja nego što to čini sama istorijska nauka svojom često problematičnom faktografijom. Bar mi, narodi Balkana, to dobro znamo.