Banija: predavanje o specifičnoj muzičkoj tradiciji

 Izvor: WMAS

Nikola Radeka i Branislav Stevanić, dvojica etnomuzikologa mlađe generacije, predstaviće muzičku tradiciju Banije na predavanju „Prikaz istraživanja i etnomuzikološke intervencije na Banijiˮ, koje će biti održano u Društvenom centru Krov (Beograd, Kraljice Marije 47), u četvrtak, 18. juna 2020. godine, sa početkom u 19.30.

banija

Banija, kazivači na terenu, 2012 (foto: Nikola Radeka)

Banija, interesantno geografsko područje u sastavu Hrvatske, koje je vekovima unazad naseljavalo brojno srpsko stanovništvo, prepoznatljivo je, između ostalog, po svojoj muzičkoj tradiciji.

Ova oblast je „izvorište specifičnog vokalnog dijalekta, koji tonskim odnosima gradi neuobičajeni zvučni izrazˮ – naglašavaju Nikola Radeka i Branislav Stevanić ispred Centra za etnomuzikološke delatnosti (CED), dodajući da je reč o starijem sloju srpskog seoskog dvoglasnog pevanja.

Nikola Radeka je počeo istraživanje Banije 2012. godine. Kasnije, 2014, priključile su mu se kolege, etnomuzikolozi Branislav Stevanić, Borisav Miljković i Edi Tajm. Od 2015. su se više usmerili na konkretne etnomuzikološke intervencije. Pored ostalog, sa SKD Prosvjeta iz Zagreba su iste godine pokrenuli „Festival ojkačeˮ u Petrinji.

žene iz banije

Mali Gradac, tri Banijke, 2012 (foto: Nikola Radeka)

Jasan, strateški cilj ovog etnomuzikološkog beleženja relevantnih podataka na terenu jeste podsticaj revitalizacije starije vokalne prakse, koja bledi. Na predavanju o Baniji, Nikola Radeka i Branislav Stevanić će ovom pitanju da posvete posebnu pažnju.

Predavanje će biti praćeno video i zvučnim zapisima, kao i fotografijama snimljenim na terenu. Osim materijala koje su sakupili članovi CED-a, događaj će upotpuniti i zapisi sa starijih nosača zvuka, kao i terenski snimci ranijih istraživača Banije.

Nakon prezentacije i diskusije Društveni centar Krov poziva na druženje.

Ulaz na predavanje Prikaz istraživanja i etnomuzikološke intervencije na Baniji je 1 krov.

staro selo banija

Staro selo, pomoćna zgrada u jednom domaćinstvu, 2012 (foto: Nikola Radeka)

Dodajmo da DC Krov ima sopstveni sistem mikroekonomije. Pomoću svoje članske karte, članovi Centra mogu da pohađaju programe, koriste studio za video montažu i snimanje zvuka, održavaju probe ili popiju piće u baru.

Članska karta se dobija uz minimalnu donaciju od 500 dinara, što podrazumeva 5 tokena, koji mogu da se iskoriste na različitim događajima u organizaciji DC Krov.