REZULTATI ASOCIJACIJE U 2021. GODINI

 • Predstavljanje Srbije na „WOMEX-u” u Portu, od 27. do 31. oktobra Više >>
 • Učešće na na skupu Evropske folklorne mreže u Budimpešti, 17. i 18. novembra 2021. Više >>
 • Magazin „Etnoumlje”, br. 34 i 35 Više >>
 • Dodela nagrade „Vojin Mališa Draškoci” Više >>
 • Poslovi reprezentativnosti Više >>
 • Projekat „Portreti živih ljudskih riznica” Više >>
 • Objavljivanje vodiča „Pesma izvika u lepoti ženskih glasova” Više >>
 • Projekat digitalnog predstavljanja u inostranstvu „Serbia : Living Heritage” Više >>
 • Diskografska produkcija – WMAS Records
 • Balkan World Music Chart
 • Osnivanje Muzičkog informativnog centra Srbije (MICS) kao krovnog udruženja