DIGITALNO O LJUDSKIM RIZNICAMA

Na Konkursu za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu, odobren je projekat World Music asocijacije Srbije pod nazivom Srbija: žive riznice / Serbia : Living Treasures. Ovo je svojevrsni nastavak projekta Serbia : Living Tradition.

 Izvor: WMAS

Srbija: žive riznice

Korpar, detalj, autorka: umetnički fotograf Maja Stošić

Podsećamo, najpre, da je pojam „Living Human Treasures” prepoznat i priznat od strane UNESKO-a i označava pojedince koji su prepoznati kao čuvari i prenosioci znanja i veština relevantnih za pojam nacionalne nematerijalne baštine.

Cilj projekta je da materijali o elemenatima srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa od izuzetnog značaja, kroz predstave nosioca i čuvara ovih elemenata (zanatlije, tradicionalni muzičari, zdravičari, narodni medicinari, kolovođe i dr.) budu postavljeni na platformi pod nazivom Portal za razmenu digitalnih međunarodnih projekata u oblasti kulture, koja je namenjena diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu, a u cilju promovisanja naše kulture i umetnosti širom sveta. Portal je pokrenulo Ministarstvo kulture i informisanja – Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture.

Projekat Srbija: žive riznice će obuhvatiti 18 izložbenih panoa dimenzija 100×70 cm (kao zatvoreni pdf fajlovi i otvoreni Adobe Illustrator fajlovi koji se mogu menjati po potrebi), izložbeni vodič u pdf formatu, video materijale, originalne fotografske materijale nematerijalnog kulturnog nasleđa istaknutih umetničkih fotografa, kao i tekstualne materijale na engleskom, španskom i kineskom jeziku.

Izložbeni panoi i digitalni vodič moći će da se odštampaju za potrebe izložbene postavke, dok će ostali (prateći) materijali biti dostupni na sajtu World Music socijacije Srbije, u tri verzije, i biće linkovani putem QR kodova koji će se nalaziti na izložbenim panoima.

World Music asocijacija Srbije, kao reprezentativno udruženje u kulturi za oblast nematerijalnog kulturnog nasleđa, raspolaže svim kapacitetima, od stručnog kadra do potrebnih audio-vizuelnih i tekstualnih materijala za predstavljanje izuzetnih formi nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije, prevashodno onih oblika koji su u Nacionalnom registru NKN. Između ostalog, naši resursi su korišćeni za izradu tri dvojezična servisna vodiča za ovdašnju tradicionalnu muziku koji su predstavljeni u inostranstvu.