O pet gajdaša, zvukom i rečju

Ostvaren je projekat istraživanja i dokumentovanja gajdaške prakse na reprezentativnom primeru pet gajdaša

 Izvor: WMAS

pet gajdaša

Naslovnica albuma

Prošle godine, Ministarstvo kulture i informisanja je World Music asocijaciji Srbije dodelilo status reprezentativnog udruženja u kulturi za oblast istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Shvatajući ozbiljnost svog položaja, asocijacija nastoji, kao što je i ranije činila, da deo svojih aktivnosti usmeri i na projekte istraživanja i dokumentovanja naše tradicionalne muzike, kao i da istakne njene izvođače i zaštitare koji se mogu nazvati živim ljudskim riznicama.

Sa svešću da je gajdaška praksa na putu potpunog iščeznuća, tokom druge polovine prošle godine, ekipa World Music asocijacije Srbije predvođena Marijom Vitas je ostvarila projekat terenskog istraživanja, a potom i dokumentovanja gajdaške prakse na reprezentativnom primeru pet gajdaša sa prostora Srbije.

Podsećamo da je asocijacija 2015. godine ostvarila terenski projekat kada su snimljeni vojvođanski gajdaši, a zatim i objavljen audio kompakt disk sa pratećom knjižicom. Tada se ekipa obrela u Sivcu i Kikindi, i tom prilikom, od uzornih pregalaca i čuvara muzičke tradicije, starije i mlađe generacije, zabeležila gajdašku svirku, bećarce, šalajke i kazivanja.

Gajdaš Slavko Cvetković tokom snimanja u Vranju, 2019. (foto: Marija Vitas)

„Ovoga puta smo imali drugačiju ideju, koja nije obavezno usmerena na beleženje aktuelnog stanja u gajdaškoj praksi na užem geografskom području. Sada smo želeli da napravimo gajdaški koktel ili zvučni poliptih, čiji su elementi svirka i pesma petorice gajdaša u našoj zemlji, u 21. veku, ali i njihova priča. Neki među njima su direktni, prirodni nastavljači seoske prakse kakvu su upijali od samog rođenja, od autohtonih svirača. Drugi su se, pak, u gajde jednostavno zaljubili i odlučili da uče i vežbaju gajdaško umeće. Hvala i jednima i drugima, i svim onim veteranima ili početnicima koji se nisu našli na kompilaciji Svirka i pesma pet gajdaša. Jer, svi se oni, svesno ili nesvesno bore za opstanak jednog zapostavljenog tradicionalnog instrumenta u Srbiji”, istakla je Marija Vitas u tekstu objavljenom u knjižici koja prati nosač zvuka.

Na kompilaciji, koja je objavljena krajem prošle godine, predstavili su se Slavko Cvetković (Šumane / Lebane, 1929) i Slobodan Gale Dimitrijević (Taskovići / Gadžin Han, 1944), koji na disku sviraju dvoglasne južnomoravske gajde, Bokan Stanković (Zaječar, 1971) i Filip Savić (Svrljig, 2000), koji sviraju svrljiške troglasne gajde i Vanja Ilijev (Zrenjanin, 1972) sa svirkom na banatskim gajdama.

U ilustrovanoj knjižici, pomenutom tekstu Marije Vitas, koji se bavi gajdašima i pesmama na CD-u, prethodi uvodni tekst etnomuzikologa dr Danke Lajić Mihajlović sa opisom mesta i uloge ovog instrumenta u tradiciji naše zemlje.

Projekat je ostvaren sa podrškom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.