<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=1861980467/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://worldmusicassociationofserbia.bandcamp.com/album/belenzuka-pala-s-neba-pesma-izvika">Belenzuka pala s' neba (Pesma izvika) by Various Artists</a></iframe>

Većinu izdanja WMAS Recordsa možete kupiti u Jugotonovoj prodavnici u Beogradu (u ul. Nušićevoj 27), po promotivnim i veoma pristupačnim cenama, u prodavnici Metropolis Music Café u Beogradu, u Makedonskoj 21 (nekada prodavnica PGP RTS-a) i „Dallas Music Shop-u” (bivši „Mamut”, Sremska 2). Izdanja možete poručiti i putem mejla: etnoumlje@gmail.com

Preuzmite katalog WMAS Records-a / Download the catalogue of WMAS Records

WMAS cd 258
ISBN 978-86-89607-16-1

Jedan od pohoda tima okupljenog oko „Etnoumlja” i WMAS-a na muzičke tradicije koje su i danas itekako žive i prisutne (ali ne i srazmerno vidljive), uključio je i pesme, odnosno pevanje izvika, i rezultirao kompakt diskom Pesme izvika – terenski zapisi, izdatim krajem 2014. godine. Tom prilikom, usklađenošću glasova i nijansiranjem arija, izdvojila su se dva para interpretatora – muški (Miloljub Šaković i Miroljub Raketić) i ženski (Tomka Paunović i Draga Milićević), a susret je izrodio ideju da se istim parovima pruži veći zvučni prostor, što je i ostvareno već jula meseca 2015. Dragu je, zbog smrtnog slučaja, u porodici, uspešno zamenila Dragica Žunić, bojeći ženski dvojac tamnijom paletom. Belenzuka pala s’ nebapredstavlja presek od 22 odabrane numere pesama izvika; disk otvaraju pesme pastoralne tematike, a završavaju one sa ljubavnom. Omot, svedeno dizajniran, donosi detalj sa ćilima porodice Paunović, a tekstovi pesama, biografije interpretatora i kratak prateći osvrt na izdanje autorke Marije Vitas smešteni su sa njegove unutrašnje strane.
Intenzivno pevanje, uz istovremenu slivenost glasova isprepletenih i međusobno zavisnih sa zajedničkim ciljem neprekidanja niti, zvuk koji hrli napred, hipnotički putujući kroz vreme i prostor – najbolje opisuju utisak prilikom preslušavanja kompakt diska. Svaka pesma je svet u malom, a njihovim nizanjem, u različitim metrikama – osmeračkim, deseteračkim, alterniranim šestercima i sedmercima, alterniranim šestercima i osmercima, dolazi se do monumentalnosti vokalnog izraza, prožetog nenametljivim, kratkim komentarima pevača o svojim pevačkim iskustvima, koji na spisku pesama nisu posebno numerisani.
Kod muškog para primetna je za nijansu slivenija boja glasova, kao i raznovrsnost u kombinovanju metričkih sklopova u okvirima zakonitosti krojenja melodije (alternacije šesterca, sedmerca i osmerca, šesterca i osmerca) pri čemu su veoma interesantne numere „Zeleni se otava” i „Krca, krca nova kola”. Ženski par se, sa druge strane, drži simetričnog osmerca, suptilnijih tekstualnih sadržaja, i neprimetnog igranja koloritom, sa nešto tamnijim Draginim počecima u odnosu na srednji i završni deo pesama, u kojima se, usled podizanja intonacije i sama boja čini svetlijom, što je najočiglednije u numeri „Oj, livado, oj, zelena”.
Zanimljiva kompilacija koja predstavlja zaokruženje „Etnoumlje”- i WMAS-novovaroške terenske priče izvika. Barem za sada.

Suzana Đorđević