Magazin Etnoumlje / Rubrika: Iz nacionalnog registra

Tamburaši, tamburaši…

Početak oktobra je obeležila lepa vest o upisu tamburaške prakse u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Donosimo redove o tom novom, 54. elementu, upisanom na Listu NKN 7. oktobra 2021. godine. Tamburaši, tamburaši…

Autor: Julijana Baštić

tamburaši

Detalj bronzanih statua pevača i kompozitora Zvonka Bogdana i njegovih legendarnih osam tamburaša, predvođenih Janikom Balažom, koje je izradio kipar Franjo Mačković, vinarija Zvonka Bogdana (foto: YouTube PrintScreen)

U okviru Etnografskog muzeja u Beogradu, 2012. godine formiran je Centar za nematerijalno kulturno nasleđe Srbije. Osnovni cilj ovog institucionalnog tela jeste očuvanje nematerijalne kulturne baštine sa teritorije Republike Srbije, a polazna tačka i inspiracija prilikom formiranja bila je Uneskova Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa.

O „Malom koluˮ, 53. elementu na Listi NKN, upisanom 14. januara 2021. godine

Kroz institucionalno umrežavanje i saradnju sa pojedincima – nosiocima nasleđa, Centar organizuje promocije upisanih elemenata, kao i edukacije o značaju očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i prenošenju na sledeće generacije. Dakle, može se reći da se procesima prikupljanja, dokumentovanja, istraživanja i prezentacija elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa formira put ka očuvanju određenih segmenata u kulturi, koji se kroz kontinuiranu zastupljenost na teritoriji Republike Srbije smatraju tradicionalnim i vrednim očuvanja

Nematerijalnom kulturnom baštinom mogu da se označe aspekti iz usmene tradicije i jezika, scenske umetnosti, društvene prakse, rituali, praznici, znanja o prirodi i univerzumu, kao i tradicionalna umetnost, ali izuzetno je važno da zaštićeni element poseduje kontinuitet, ostvaren kroz generacijsko prenošenje, čime se doprinosi osećanju pripadnosti pojedinca široj zajednici.

U tom smislu je, pod rednim brojem 54, upisan element Tamburaši, tamburaška praksa, kao nematerijalno kulturno nasleđe iz domena izvođačkih umetnosti.

tamburaši

Tamburica Fest (foto: YouTube PrintScreen)

Muzej Vojvodine iz Novog Sada, kao inicijator ove akcije, zajedno sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu i Savezom tamburaških društava Vojvodine, pokrenuo je proces prikupljanja dokumentacije i izrade zvaničnih formulara.

Digitalna izdanja magazina „Etnoumljeˮ mogu se kupiti na sajtu „Novinarnicaˮ

Međutim, sada, kada je procedura uspešno završena, postavljaju se pitanjašta ovaj upis konkretno znači i kakav uticaj ima na praksu?

Tamburaška praksa predstavlja „živo nasleđeˮ, što znači da je duži vremenski period aktivno prisutna i zastupljena u kulturi više različitih naroda na prostoru Srbije, te njena institucionalna zaštita i/ili, pak, revitalizacija nije neophodna u aktuelnom trenutku. U tom smislu smatram da direktnog uticaja na samu praksu nema, ali institucionalno definisanje, priznanje važnosti i sticanje statusa elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije indirektno utiče na svest pojedinaca, čime se podstiče osećaj pripadanja široj zajednici, što je kod tamburaša posebno izraženo.

tamburaši

Tamburaški sastav La Banda (foto: Nikola Jovanović)

Sa druge strane, budući je tamburaška praksa tipična za prostor današnje Vojvodine, ali, generalno, rasprostranjena i na širem prostoru Srbije, te da su nosioci tamburaške prakse orkestri i ansambli različitih etničkih zajednica koji kroz svoj repertoar i tehnike sviranja ostvaruju kontinuitet u prenošenju znanja, veštine i umeća sviranja na tamburaškim instrumentima, može se reći da će ovaj upis potencijalno doprineti očuvanju nasleđa, razvoju kulturnog diverziteta, kao i poboljšanju turističkih potencijala države.

. . .

donacija poziv wmas