Magazin Etnoumlje / Rubrika: Uši pišu

Rodjenice : Rawdjenice

Rodjenice, 2021

Neotuđivo autentično-sirovi muzički iskaz

Autor: Miloš Rašić

rodjenice

Premda sam siguran da već dugo svi znamo ko su i čime se bave Rodjenice, uputno je da ih još jednom predstavim. Rodjenice su ženski a cappella muzički sastav, koji čine Mirjana Raić Tepić, Katarina Petrić i Irena Đorđević. One se bave izvođenjem tradicionalne muzike, pretežno seoske, s prostora bivše Jugoslavije.

Iza sebe imaju tri studijska albuma: From the Past, #svadbenice i Male Voices, a sada se predstavljaju potpuno drugačijim konceptom. U pitanju je novi album pod nazivom Rawdjenice, koji čini osam tradicionalnih pesama: „Moravaˮ, „Titoˮ, „Mladenˮ, „Nevenˮ, „Zoraˮ, „Bojanaˮ, „Medvjedˮ, „Konaˮ.

Recenzija albuma #svadbenice

U samom albumu nije moguće saznati nikakav kontekst u vezi s pesmama, dok su naslovi dati u skraćenoj formi. Iako smo navikli da, kada izađe album s tradicionalnom muzikom, obično pored svake numere stoji mnoštvo nekih, ne toliko značajnih, podataka – u kom je selu zabeležena pesma, na osnovu čijeg pevanja je reinterpretirana, da li pripada ovom ili onom „slojuˮ itd, Rodjenice nas lišavaju takvih opterećenja.

Naslov albuma – Rawdjenice predstavlja konstrukciju, sastavljenu od engleske reči raw (sirov) i naziva pevačke grupe, Rodjenice. Kako izvođačice navode, namera im je bila da sirovost u naslovu konotira na „sirovi zvuk u kontrolisanim uslovimaˮ, koji su želele da prezentuju ovim umetničkim projektom. „Zvučna i produkcijska nesavršenostˮ, koju u snimcima možete prepoznati po šumovima, šuškanju itd, „ima funkciju muzičkog narativa kojim želimo da ponudimo posebno muzičko iskustvo, kao i doživljaj samog prostoraˮ, zaključuju Rodjenice.

Digitalna izdanja Magazina „Etnoumlje” mogu se kupiti na sajtu „Novinarnica”

Ova sirovost proističe upravo iz činjenice da pesme na albumu nisu snimljene u profesionalnom studiju, niti su kasnije dodatno obrađivane u različitim muzičkim programima, već je sve zabeleženo poluprofesionalnom opremom – snimač Zoom H4n, u prostoru Eđšeg – kulturne stanice, tokom jedne probe Rodjenica, u decembru mesecu 2020. godine.

Kada u svakodnevici upotrebljavamo termin sirov, prva pomisao nam je sirova hrana, dok se dati pojam, u prenesenom značenju, odnosi i na određenu kategoriju ljudi – nekulturne, grube, sirove, sirovine. Iz perspektive kulturne antropologije, reći za nešto da je sirovo, takođe označava i nešto što nije kulturno oblikovano, prirodno.

Shodno prvoj asocijaciji na termin sirovo, analogiju u tumačenju albuma pronaći ću u antropološkim istraživanjima hrane. Levi-Stros je, istražujući ishranu, primenio sopstveni koncept, koji je nazvao kulinarski trougao. Pomenutim trouglom, Levi-Stros prikazuje tri osnovna stanja hrane: sirovo, zgotovljeno, trulo, kroz koja je moguće objasniti bazičnu opoziciju priroda : kultura.

Dok je sirovo neodređeni pol i predstavlja prirodno stanje hrane, ono može prirodnim putem da se transformiše u trulo stanje ili, pak, kulturno posredovano da postane zgotovljeno jelo. U tom smislu, Levi-Stros zaključuje sledeće opozicije – zgotovljeno : nezgotovljeno :: kultura : priroda (Levi-Strauss 1979, 168).

Šematski, kulinarski trougao izgleda ovako:

grafikonU kontekstu tradicionalne muzike, slično kulinarskom, možemo osmisliti muzički trougao. Naime, on bi se sastojao od tradicionalne muzike u sledećim stanjima: sirovo, autentični prikaz i obrada, a u skladu s intencijama pevačkih grupa koje izvode takvu muziku. Kao sirovo, uzima se terenska zabeleška, koja predstavlja „neodređeniˮ pol. Na osnovu terenske zabeleške uči se pesma i dalje se odlazi u jedan ili drugi krak trougla – „autentični prikazˮ, gde izvođači teže da oponašaju zabelešku ili „obraduˮ, gde zabeleška služi kao inspiracija, kao model, često bez intencije ka autentičnosti.

grafikon 2

Ovakav strukturalistički prikaz, sam za sebe, ipak nam ne može mnogo reći o tradicionalnoj muzici, a naročito ne o tumačenju albuma Rawdjenice. Stoga, pređimo na kraću interpretaciju. Iako mnoge pevačke grupe teže autentičnosti, ona je, kako je to pokazala antropologija koja s tim konceptom ima dugogodišnju istoriju, samo konstrukt. Pojedini antropolozi čak izjednačavaju autentičnost s verom – možemo da verujemo ili da ne verujemo u autentičnost nečega, ali skalu za objektivno merenje autentičnosti nemamo i, kako stoje stvari, nikada nećemo imati.

Naročito kada je reč o muzici, pitanje je u odnosu na šta određujemo autentičnost i ko uspostavlja date kriterijume. U kontekstu pevačkih grupa tradicionalne muzike, autentičnost je takođe konstrukt, to je prikaz „autentičnostiˮ koju zamišljaju i konstruišu sami članovi grupe.

rodjenice

Rođenice (foto: Jovan Radaković)

Stoga, čini mi se da su Rodjenice svojim albumom, možda i svesno, ostale u domenu sirovosti. Autentičnost i sirovost posmatram kao sinonime za isti koncept. Tu je reč o nečemu što je lično i neotuđivo. Sirovo i autentično nije nešto za čime tragamo i što beležimo, to je ono što svaki pojedinac nosi u sebi i što je karakteristično za svaku individuu ponaosob – sopstvo.

trio rodjenice

Rođenice, Todo Mundo, Beograd, DIM, 2021 (foto: el gvojos)

Sopstvo se, kao takvo, ogleda i u načinu interpretacije tradicionalne muzike, a u zavisnosti od društveno-istorijskog trenutka, počeli smo da ga idealtipiziramo i nazivamo stilom.

Imitacija tuđeg sopstva predstavlja siguran put ka neautentičnosti, što nam svojim izvedbama potvrđuju mnoge pevačke grupe s naših prostora. Za razliku od njih, Rodjenice „sirovimˮ albumom prepoznaju i iskazuju svoju autentičnost, zbog koje njihov muzički iskaz postaje snažan i tako deluje na širu publiku – bilo da ih slušaju uživo ili preko nekog aparata.

Samim tim što pevaju tradicionalnu muziku, one su deo tradicije, a samim tim što „sirovoˮ pevaju, one su autentične.

Njihov muzički iskaz je, shodno prethodno rečenom, sirovo autentičan i neotuđiv. Zbog toga zavređuju javnu pohvalu na hrabrosti da muziku predstave u sirovom obliku, neobrađeno, zadržavajući pritom sve komponente koju muzičku izvedbu čine živom i autentičnom.

. . .

donacija poziv wmas