HRONOLOGIJA AKTIVNOSTI ASOCIJACIJE DO 2015. GODINE

Od osnivanja 2000. godine, World Music asocijacija Srbije je ostvarila niz aktivnosti i projekata koji su značajno uticali na afirmaciju ovdašnje world music, prevashodno, ali i tradicionalne muzike, kao i na njihovo predstavljanje u Srbiji i inostranstvu.

A sve je otpočelo i pre zvaničnog osnivanja asocijacije, 1997. godine, kada je grupa entuzijasta organizovala prvo izdanje world music festivala „Etnomus” u Jagodini. Skromno ali značajno, ovaj festival je pod pokroviteljstvom Fonda za otvoreno društvo do 2006. godine (kada je prestao da se održava), predstavio više od dve stotine world i tradicionalnih muzičara iz Srbije i drugih balkanskih zemalja. Takođe, u okviru festivala organizovana su i predavanja na temu „world music”, što je bio pionirski poduhvat, s obzirom da je poznavanje ovog muzičkog poližanra u našoj sredini bilo veoma oskudno. Više o festivalu „Etnomus” ˃˃

Uvidevši da je „Etnomus” za kratko vreme, između ostalog, uspeo da zainteresuje publiku i podstakne na dalji rad umetnike „world music” usmerenja, grupa entuzijasta okupljenih oko festivala odlučila je da „institualizuje” i unapredi svoje delovanje. „World music asocijacija Srbije” (WMAS) osnovana je 12. decembra 2000. godine kao udruženje građana, odnosno nevladina i neprofitna organizacija, po ugledu na World Music asocijaciju Danske. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Oliver Đorđević, producent festivala „Etnomus”. (Novi Statut udruženja donet je 18. decembra 2009. godine, dok je preregistracija izvršena u Agenciji za privredne registre 2011. godine. Preuzmite Statut ˃˃

Dakle, u periodu od 1997. do 2006. godine, osnovna aktivnost asocijacije bila je organizacija festivala „Etnomus”. Pomenućemo da je 2004. godine asocijacija objavila knjižicu „World Music – Muzika Sveta”, autorke Jasmine Milojević koja se bavi fenomenom „world music”, što je bila prva publikacije te vrste u Srbiji.

Godine 2007, asocijacija pokreće world music magazin „Etnoumlje” koji se bavi kritikom, estetikom, teorijom i istorijom ove muzike. Osnivač i prvi urednik magazina bio je Oliver Đorđević. Ovo periodično izdanje je prvih nekoliko godina objavljivano četiri puta godišnje, a uz svaki broj čitaoci dobijaju na poklon diskografsko izdanje WMAS Records-a.

Godine 2010, asocijacija organizuje prvi World Music samit u Beogradu sa ciljem da se na ovom događaju jednom godišnje okupe svi interesenti za „world music” u Srbiji, razmene iskustva i razgovaraju o problemima i budućem delovanju. Samit se održavao do 2016. godine. Više o World Music samitu ˃˃

Godine 2011. asocijacija pokreće SWM (Serbian World Music) Potkast Radio. Više o potkastu ˃˃

Godine 2013. godine, asocijacija i članovi porodice Draškoci ustanovili su nagradu „Povelja sa statuetom Vojin Mališa Draškoci”, koja se do 2015. godine dodeljivala u okviru World Music samita, a zatim u pratećem programu festivala Todo Mundo. Više o nagradi ˃˃

Prekretnica i napredak u radu asocijacije dogodio se 2012. godine, kada je objavila leksikon „World Music u Srbiji: prvih 30 godina” čime je skrenula pažnju domaće i šire javnosti. Izdanje je pripremano dve godine, a u njegovom stvaranju je učestvovalo više od trideset saradnika. Više o ovom izdanju ˃˃

Od 2013. godine, u svakom pogledu unapređen je i magazin „Etnoumlje”, kada na mesto urednice dolazi Marija Vitas, koja okuplja veliki broj saradnika i menja koncepciju magazina koja se zasniva isključivo na autorskim tekstovima. Više o magazinu „Etnoumlje” ˃˃

Iste godine, intenziviran je i rad diskografske kuće WMAS Records koja je u sastavu asocijacije. Do 2018. godine, pod ovom etiketom objavljeno je 40 izdanja tradicionalne i world muzike u „tvrdom” i digitalnom formatu. Od naročitog značaja su objavljena izdanja tradicionalne muzike, snimljena na terenu, kao zalog za budućnost, poput „pesme izvika” i „vojvođanskih gajdaša”. Više o WMAS Records-u ˃˃

Od 2015. godine, World Music asocijacija Srbije predstavlja Srbiju na najvećem sajmu world muzike WOMEX. Za tu priliku, objavila je dvojezične servisne vodiče o našoj tradicionalnoj i world sceni, koji su naišli na odličan prijem. Više o Srbiji na WOMEX-u ˃˃

Godine 2015, u organizaciji asocijacije i udruženja „Ring Ring” održano je prvo izdanje festivala tradicionalne muzike „Retnik”, pod programskim uredništvom Svetlane Spajić. Više o festivalu ˃˃

Od 2010. godine, asocijacija intenzivno prikuplja i obrađuje materijale za potrebe Digitalnog arhiva world music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na evropske muzičke arhive i sa namerom da budu sačuvani audio, video, foto i štampani materijali. U narednom periodu, nastojaćemo da ovaj arhiv bude dostupan i pretraživ na ovom portalu. Više o Digitalnom arhivu ˃˃

Intervju povodom petnaest godina asocijacije ˃˃

Intervju povodom deset godina WMAS Recordsa ˃˃

Intervju povodom dodele nagrade „Vojin Mališa Draškoci” ˃˃