REZULTATI ASOCIJACIJE U 2020. GODINI

  • Predstavljanje Srbije na „WOMEX-u”

S obzirom na okolnosti, ovogodišnji WOMEX je održan u digitalnom formatu. Naša izdanja, pre svega servisni vodič „Gusle: The Epic Tradition of Serbia” i „The Birth of A Scene: World Music in Serbia in the 80s” postavljena su na platformi ove ugledne manifestacije. Takođe, druge promotivne aktivnosti i komunikacija sa delegatima obavljeni su online.  Više >>

  • Magazin „Etnoumlje”

U 2020. godini objavili smo 33. broj magazina „Etnoumlje” sa Ansamblom „Vujičić kao „temom broja”. Više >>

  • Dodela nagrade „Vojin Mališa Draškoci”

Prema odluci Odbora za dodelu nagrade Reprezentativnog udruženja u kulturi World Music asocijacije Srbije, nagrada Povelja sa statuetom „Vojin Mališa Draškoci” za 2020. godinu dodeljuje se umetnici Jeleni Popržan. S obzirom na nepovoljne okolnosti prouzrokovane pandemijom, nagrada će umetnici biti svečano uručena u toku 2021. godine. Više >>

  • Poslovi reprezentativnosti

Početkom 2019. godine, Ministarstvo kulture i informisanja je donelo rešenje kojim je World Music asocijaciji Srbije dodeljen status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije, za područje kulture: istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovo je za Asocijaciju značajna vest koja potvrđuje da su naša nastojanja prethodnih godina da predstavimo, sačuvamo i istražimo tradicionalnu i world muziku bila uspešna, a da su naši projekti bili delotvorni i vidljivi.

Predstavnici naše asocijacije su početkom 2020. godine izradili Pravilnik o radu Komisije za utvrđivanje statusa lica – samostalnog stručnjaka u kulturi za područje – istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Na osnovu svog Statuta, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, Upravni odbor World Music asocijacije Srbije je na svom internet portalu uputio Poziv za utvrđivanje i sticanje statusa lica sa svim potrebnim informacijama i načinu podnošenja prijava.

U saradnji sa Udruženjem koreografa narodnih igara Srbije (UKNIS), predstavnici naše asocijacije su izradili Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku predlaganja kandidata za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina u području kulture istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Više >>

  • Gusle: The Epic Tradition of Serbia

„Gusle: epska tradicija Srbije” je četvrta publikacija World Music asocijacije Srbije u ediciji servisnih vodiča koji su prevashodno namenjeni inostranoj kulturnoj javnosti, pa tako, osim tematskog sadržaja o guslanju i guslarima, pohranjeni su i podaci o našim manifestacijama izvornog stvaralaštva, world music festivalima, izdavačima, promoterima i dr. Više >>

  • Projekat digitalnog predstavljanja u inostranstvu – Serbia : Living Treasures

Materijali o 18 elemenata srpskog nematerijalnog kulturnog nasleđa od izuzetnog značaja, kroz predstave ljudi koji su nosioci i čuvari ovih elemenata (opančari, jorgandžije, sajdžije, sodadžije i dr.) postavljeni su na platformi Ministarstva kulture i informisanja u vidu 18 izložbenih panoa dimenzija B1 (kao zatvoreni pdf fajlovi i otvoreni Adobe Illustrator fajlovi koji se mogu menjati po potrebi), vodiča u pdf formatu, originalnog fotografskog materijala, kao i pratećih tekstualnih materijala na engleskom, španskom i kineskom jeziku. Izložbeni panoi i digitalni vodič moći će da se odštampaju za potrebe izložbene postavke, dok su ostali (prateći) materijali dostupni na našem sajtu, u tri verzije, i biće linkovani putem QR kodova koji će se nalaziti na izložbenim panoima. Više >>

  • Diskografska produkcija – WMAS Records

Povodom završetka druge decenije od osnivanja World Music asocijacije Srbije, objavili smo kartonsku trolisnicu sa informacijama o dosadašnjem i aktuelnom radu uz kompakt disk pod nazivom The Birth of A Scene: World Music in Serbia in the 80s, koji zvučno oslikava prapočetke world music scene na ovim prostorima. Takođe, objavili smo album Dragomira Milenkovića „Beogradske priče”, kao dugogodišnji izdavači ovog značajnog umetnika world music usmerenja. Više >>