NOVI PROJEKAT WMAS-a

Izložbena postavka „Serbia: Living Tradition” u digitalnom formatu biće dostupna našim diplomatskim predstavništvima širom sveta

 Izvor: WMAS

Serbia: Living Tradition

Naslovna strana vodiča „Serbia Living tradition”, WMAS, 2016 (dizajn: Aleksandar Ružičić)

Rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, World Music asocijaciji Srbije – reprezentativnom udruženju u kulturi, nedavno su odobrena sredstva na Konkursu za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu.

Realizacijom ovog projekta učinićemo dostupnim inostranoj javnosti audio, vizuelne i tekstualne materijale koji se odnose na izuzetne oblike muzičkog nasleđa Srbije. Projekat omogućava lako digitalno preuzimanje i korišćenje u formi izložbenih postavki i za potrebe drugih manifestacija u našim diplomatskim predstavništvima u inostranstvu.

Namera je da projektom na jasan i upečatljiv način, inostranoj kulturnoj javnosti predstavimo ovdašnje muzičko nasleđe, prevashodno one elemente koji su u Nacionalnom registru NKN.

Materijal će biti prikladan za štampu na panoima, a moći će da se prezentuje i preko ekrana ili video-bima u formi slajdova.