Predstavljanje monografije o starogradskoj muzici u Srbiji

Knjiga Zvuci nostalgije: Istorija starogradske muzike u Srbiji, etnomuzikološka monografija posvećena nastajanju i postojanju starogradske muzike u Srbiji, koja je ovogodišnje izdanje Čigoja štampe i Muzikološkog instituta SANU, biće predstavljena 29. novembra 2019. od 18 časova, u Kući kralja Petra na Senjaku (Vase Pelagića 40, Beograd). Autorka knjige je dr Marija Dumnić Vilotijević.

Izvor: WMAS

marija dumnić vilotijević

Kako ističe recenzent ove publikacije, vanr. prof. dr Mirjana Zakić, knjiga predstavlja „prvu naučnu studiju koja obuhvatno, koncizno, analitički promišljeno i sistematično razmatra i razjašnjava pitanja u vezi s konceptima narodne i popularne muzike, fokusirajući se na problematiku procesa stvaranja i tumačenja gradske narodne i starogradske muzike”.

Autorka dr Marija Dumnić Vilotijević diplomirala je i doktorirala u oblasti etnomuzikologije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Zaposlena je u Muzikološkom institutu SANU. Posebno je interesuju metodologije etnomuzikologije i studija popularne muzike, zvučna arhivistika, gradska narodna muzika, muzika Balkana, muzičke prakse u Beogradu, kulturna politika.

Autorka je brojnih studija objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima i članica više profesionalnih udruženja.

Marija Dumnić Vilotijević (foto: Milan Roganović)

O knjizi će govoriti: u ime izdavača – Žarko Čigoja i dr Katarina Tomašević, recenzenti – dr Mirjana Zakić i dr Ivana Medić, i autorka. U muzičkom delu programa nastupiće ansambl Narakord.

Ulaz je slobodan.