Rubrika: Uši pišu

Vesna Petković : 3secrets

Records DK, 2018

Tri tajne Vesne Petković

Autor: Aleksandar Mitrović Acart

Naslovna strana albuma Vesne Petković „3secrets”

Pred nama se nalazi album 3secretsinspirativna, visprena i slojevita muzika Vesne Petković. Ova džez pevačica i kompozitorka, profesorka i dirigentkinja, muzička urednica, direktorka festivala i glumica, poreklom iz Niša, već više od dvadeset godina trasira zapaženu karijeru u svetu. Budući da je srž njenog školovanja studiranje na prestižnom Univerzitetu za muziku i primenjene umetnosti u Gracu, sa pravom pretpostavljamo da je žanrovska okosnica izdanja – džez, u širokom poimanju. I jeste tako. Ali, čućemo i naginjanja ka elektronskoj i pop, a kapela, narodnoj, bezmalo i plemenskoj muzici.

Vesna Petković potpisuje ploču visokih izvođačkih dispozicija, koja se zahuktava džezolikim zvukom. Tekstovi, doneti besprekornim izrazom i kontrolom vokala, nose priče gotovo filmske slikovitosti. Produkcija je utegnuta i prepoznatljiva za ovaj žanr.

Celokupan zvuk albuma, koji na početku pronosi sastav klavir-kontrabas-bubanj, uz pikantne momente duvačke sekcije, povremeno je začinjen produkcijski hrabrim intervencijama na glasu.

Vesna Petković (promotivna fotografija)

Ova muzička celina sadrži trinaest numera, a već šesta otpočinje tradicionalom „Snijeg pade na behar, na voćeˮ, koji izvodi multi-kulturni hor Sosamma, kojim rukovodi autorka. Dalje, „Big Stepsˮ, jednu od favorita, Vesna izvodi sa Who Man Dog, autentičnim sastavom sa kojim, pored mnogih, sarađuje. Zavinulski valjajuća matrica je oslonjena na perpetuum mobile udaraljki sa određenom visinom tona. Opažamo responzorijalno pevanje i transformaciju autorkinog glasa u etnoliki izraz. Ova pesma nosi tračke mnogih muzika sveta, njišući se od plemenskih do džezerskih momenata.

Balkan Nostraˮ je još jedna folklorom farbana pesma koju vozi pastorijusovska bas linija. Njen centralni deo je (anti)kulminacijsko tlo na kome se rađa odlomak Mitketovog monologa iz Koštane, koji izgovara autorka. Naknadno, ova zamisao se uliva u topli a kapela troglas na neutralnom slogu.

<iframe style="border: 0; width: 100%; height: 120px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=169071028/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/artwork=small/transparent=true/" seamless><a href="http://vesnapetkovic.bandcamp.com/album/3secrets">3SECRETS by Vesna Petkovic</a></iframe>

I pored toga što srednji deo ovog kompleksnog izdanja čine pesme naelektrisane na stilizovani, ambalažirani etno, pod rednim brojem 10 nalazimo potpuno drugačiju numeru. „Stay Tunedˮ je kompozicija koketno-rupičastog gruva, simpatično šizofrenog završetka i anti-kapitalističkih stihova. Bitan deo pesme korača ulicama progresivnog i elektro-popa noseći nam pozdrave Pitera Gebrijela. Izlišno je pomenuti da je na ovom nivou interpretiranja briljantni engleski izgovor utkan u temelj Vesninog pevanja.

3secrets, zaključuje se, jeste izdanje pozamašnog kapaciteta, injektirano mnoštvom žanrova, ali i nepokolebljivo ukorenjeno u džezu.

Pored mogućih refleksija Nikol Henri ovde možemo čuti i autentičnu, kamerno-atmosferičnu Ibar vodu („Stani, stani Ibar vodoˮ). Pečat balkanskog folklora, dakle, katkad direktno, a katkad latentno pulsira u ovoj muzici. A, idejni sadržaj, aranžerska maštovitost i posvećenost detaljima, šarolikost izvođačkih sastava koji su iznedrili ploču, kao i impresivno vladanje instrumentima, srdačno preporučuju ovu muziku.

Otvorenog uma otpočnite odgonetanje Vesninih tajni!