Rubrika: Naša posla

Reprezentativnost za WMAS

Autor: WMAS

Veliki događaj za World Music asocijaciju Srbije – dobijanje statusa reprezentativnog udruženja

Retnik, 2015. Foto: Predrag Todorović

Dana 14. januara 2019. godine, Ministarstvo kulture i informisanja je donelo rešenje, kojim je World Music asocijaciji Srbije (WMAS) dodeljen status reprezentativnog udruženja u kulturi za teritoriju Republike Srbije, za područje kulture istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa. Ovo je za Asocijaciju značajna vest koja potvrđuje da su naša nastojanja prethodnih godina da predstavimo, sačuvamo i istražimo tradicionalnu i world muziku bila uspešna, a da su naši projekti bili delotvorni i vidljivi.

Od osnivanja, 2001. godine, World Music asocijacija Srbije je ostvarila niz projekata, među kojima se izdvajaju promocije naše muzike u inostranstvu (na festivalu/sajmu/konferenciji WOMEX), objavljivanje magazina „Etnoumlje” u štampanoj i internet formi, bogata diskografska produkcija, dodeljivanje godišnje nagrade „Vojin Mališa Draškoci”, objavljivanje leksikona World Music u Srbiji: prvih 30 godina i dr. Poslednjih godina, Asocijacija naročitu pažnju posvećuje prikupljanju i digitalizaciji world music stvaralaštva u Srbiji, sa krajnjim ciljem formiranja Digitalnog arhiva koji će biti trag u vremenu i vredan resurs za buduće istoričare muzike.

Za ovu godinu, Asocijacija planira niz projekata, uključujući i naše predstavljanje na WOMEX-u, sa akcentom na najvrednije oblike tradicionalne muzike sa ovih prostora.