Uzbekistan: Festival „Bakšiˮ i još štošta

Utisci novinara „Etnoumljaˮ, sakupljeni u Uzbekistanu, tokom aprila 2019. Putopis i osvrt na Festival „Bakhshiˮ.

Read More