Marija Vitas (Beograd, 1980) je etnomuzikolog. Duboko je posvećena medijskom poslu. Piše i govori o muzici i drugim temama.