World Music Asocijacija Srbije osniva Arhiv celokupnog world music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na arhive ove i slične namene u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio, video, štampani i foto materijal srpskog world music stvaralaštva, pozivamo i molimo umetnike u Srbiji, kao i sve poklonike world music da nam dostave:

  • Objavljene audio i video (DVD) materijale,
  • Neobjavljene (demo) audio i video snimke u izvornom formatu (LP, audio kaseta, VHS) ili konvertovane na CD ili DVD , ukoliko su zadovoljavajućeg kvaliteta, audio zapise u sopstvenoj produkciji, raritetne zapise, snimke koncerata, nastupa na radiju i televiziji i dr.
  • Fotografije, novije i starije (u jpg formatu, u rezoluciji 300 dpi),
  • Novinske tekstove, kritike, izveštaje sa koncerata i sl.

Sva dokumentacija biće pohranjena u našem World Music Arhivu i biće dostupna na ovom sajtu. Dokumentacija će biti razvrstana po odrednicama. Za svaki dokument biće naveden izvor.

Proces kompletiranja i obrade dokumentacije je u toku.

U planu je da Arhiv srpskog World Music stvaralaštva čine sledeći odeljci:

  • ARHIV AUDIO I VIDEO ZAPISA
  • ARHIV FOTOGRAFIJA
  • ARHIV PLAKATA, PROSPEKATA, FLAJERA I ULAZNICA
  • ARHIV OBJAVLJENIH TEKSTOVA U ŠTAMPI

Za sve dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate: etnoumlje@gmail.com