VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Teorija:
WORLD MUSIC, NACIJA I POSTKOLONIJALIZAM

Autor: James Barrett
Prevod i adaptacija: Đorđe Tomić

sheila_chandra.jpg
Sheila Chandra
Foto izvor: flickr.com by whipstar

Pretpostavlja se da World Music ovaploćuje prosvetiteljske ideje esencijalnog morala, etičkih i emotivnih kvaliteta ljudske vrste, pri čemu se ne pokazuje čak ni želja da se pretpostavljeno proveri prevodom ili dijalogom sa pripadnicima izvorne kulture.

Dok smo izlazili iz kapele, začuo se bubanj na drugom kraju misije. Onda mu se pridružio još jedan, pa još jedan. Ritam je bio spor... Mesec je bio skoro sasvim pun i naselje je bilo osvetljeno kao da je pod uličnom rasvetom... Ugledali smo sedam plesača. Svaki je ispod miške imao bubanj sa zategnutom majmunskom kožom koju su udarali prstima desne ruke. Svako je plesao za sebe, mada su bili raspoređeni u veliki krug... Povremeno bi neki od muškaraca napustio grupu i ušao u kolibu, da bi ubrzo na njegovo mesto stao drugi muškarac.

„Šta se ovde događa, Manolo?“

„Seks.“




Preuzmite kompletan tekst u pdf formatu>>
































Povratak na sadržaj Etnoumlja #9-10 >>

Pregled svih brojeva Etnoumlja >>