O „world music”

Tradicionalna izvorna muzika svakog naroda na svetu je globalnog karaktera i pripada globalnom nasleđu celokupnog čovečanstva. Jedino ona održava i uspeva da očuva izvornu vezu čoveka i čoveka, a ne neke istorije, geografije, ekonomije itd. I uvek kada se na globalnom svetskom planu nametala potreba za novim muzičkim stilom, uvek je to počinjalo od tradicionalne muzike. (Dragan Dautovski, makedonski muzičar i kompozitor).

Novo razumevanje kulture zvuka začeto je početkom osamdesetih godina 20. veka kompromisom između tradicionalnih muzičkih kultura i savremenih muzičkih tokova. Ovakva koherencija proizvela je poližanr nazvan „world music” („muzika sveta”). „World music” je zahvaljujući svojoj umetničkoj širini vrlo brzo dobio na značaju u modernom društvu. On je mnogo više od bukvalnog shvatanja pojma „muzika”, jer svojim konceptom dotiče sociološko – filozofske ideje Novog doba. „World music” doprinosi viđenju sveta sastavljenog od nebrojano mnogo lokalnih tradicija i nacionalnih muzika koje su međusobno različite ali ipak jednake po svojoj vrednosti. Dvadeseti vek obeležio je jazz, rock i pop dok 21. vek pripada „muzici sveta”, svojevremeno je izjavio Piter Gebrijel, jedan od rodonačelnika ovog pravca.

O asocijaciji

World Music asocijacija Srbije je osnovana 2000. godine i od svog osnivanja nastoji da afirmiše i populariše world music u Srbiji.

Osnovni zadaci asocijacije su afirmacija nacionalne „world music” kulture, edukacija društva i saradnja sa organizacijama i pojedincima istih opredeljenja u svetu. Radi ostvarenja svojih ciljeva, asocijacija pokreće niz akcija i projekata među kojima su najznačajniji:

  • Objavljuje world music magazin „Etnoumlje” u štampanom i digitalnom obliku (od 2007. godine),
  • Objavljuje diskografska izdanja u okviru etikete WMAS Records (od 2007. godine),
  • Promoviše ovdašnju world i tradicionalnu muziku u inostranstvu – učestvuje na sajmu WOMEX (od 2015. godine),
  • Organizuje Festival tradicionalne muzike „Retnik” (od 2015. godine),
  • Dodeljuje nagradu „Vojin Mališa Draškoci” (od 2013. godine),
  • Uređuje SWM Potkast Radio (od 2011. godine),
  • Organizuje radionice, naučne skupove i objavljuje radove koji razmatraju „world music”,
  • Formira „world music” digitalni arhiv audio, video, foto i štampanog materijala,
  • Formira Informativni servis sa Registrom koji sadrži bazu podataka o srpskim sastavima, umetnicima, promoterima i organizacijama „world music” usmerenja,
  • Uređuje Internet portal asocijacije.