HOME   ENGLISH  BANDS ARTISTS PROMOTERS  MAGAZIN ETNOUMLJE  EDUKACIJA  PROJEKTI  FESTIVAL  WMAS REC  LINKS   CONTACT

WORLD MUSIC SAMIT   SWM INTERNET RADIO >>   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

CD WORLD MUSIC FROM SERBIA
World Music Asocijacija Srbije i WMAS Records pokreću ediciju audio CD izdanja pod nazivom World Music From Serbia. Sva izdanja biće objavljivana kao dodatak World Music Magazina Etnoumlje koji izdaje World Music Asocijacija Srbije. Magazin Etnoumlje izlazi kvartalno, prema tome i CD audio izdanja World Music From Serbia biće objavljivana četiri puta godišnje. Plan je da tri CD izdanja predstavljaju albume ili zapise koncerata pojedinačnih srpskih sastava, dok će četvrto izdanje (koje izlazi u zimskom broju magazina Etnoumlje) biti kompilacija pesama više World Music sastava iz Srbije. Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV


SLUŠAJ

swm_internet_radio_transpar.gif

Etnomuzikologija


muzika_anda.jpg
Etnomuzikologija:
PRIKAZ TRADICIONALNIH MUZIČKIH INSTRUMENATA ZASTUPLJENIH U MUZICI ANDA SA OSVRTOM NA OSNOVNE RITMIČKE OBRASCE

Autori: Stanislav Stanojević, Snežana Stanojević i Vladimir Lazić (Ansambl Paćamama)
Dajemo kratak opis i načine konstrukcije narodnih muzičkih instrumenata sa Anda, koji se koriste u Boliviji, Peruu, Ekvadoru i Argentini.  Više>>
crnucanka.jpg Tradicija:
’EJ, RUDNIČE, TI PLANINO STARA
Autori: Radmila Petrović i Jelena Jovanović 
 
Grupa „Crnućanka” iz sela Gornje Crnuće više decenija neguje karakteristično narodno pevanje i sviranje rudničkog kraja. U toku poslednje četiri decenije rada, grupa je učestvovala na mnogobrojnim saborima, priredbama i festivalima širom Srbije i u inostranstvu. Na predlog Međunarodne evropske komisije, 1976. godine dodeljena im je Evropska nagrada za narodnu umetnost. 
Više>>
belica.jpg Etnomuzikologija:
ETNOMUZIKOLOŠKA I ETNOKOREOLOŠKA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI BELICE

Autor: Dragan Trifunović
Iako se Belica nalazi u samom srcu Srbije, nivo proučenosti i poznavanja prošlosti i kulturne baštine ove stare srpske župe, daleko su od potrebnog. Stoga su novi napori na ovom polju samostalnog etnokoreološkog proučavanja Belice (toponim se odnosi na oblast u slivu reke Belice), beležeći na terenu autentične narodne igre i pesme pre nego što će sasvim iščeznuti u sećanju. Više>>
revena.jpg Etnomuzikologija:
REVENA U KIKINDI

Autor: Srđan Asanović
Revena je arhaični ženski običaj, koji se doskora, u pojedinim mestima Vojvodine, a naročito u Banatu, izvodio prvog dana Uskršnjeg posta.  Više>>
ornamentika.gif Etnomuzikologija:
SVATOVAC U BAŠAIDU KOD KIKINDE
Autor: Vesna Karin
U letnjim mesecima 2002. i 2003. godine, ADZNM „Gusle” iz Kikinde je bilo domaćin i organizator Etno-kampa.  U cilju proučavanja muzičke tradicije severnog Banata, tom prilikom su vršena etnomuzikološka terenska istraživanja studenata etnomuzikologije iz Beograda, Banja Luke i Novog Sada, na čelu sa prof. mr Dragicom Panić-Kašanski.  Više>>
belica1.jpg Etnomuzikologija:
ISTRAŽIVANJE TRADICIONALNE VOKALNE PRAKSE U BELICI

Autor: Sanja Ranković
U toku terenskog obilaska Belice, koje je realizovano na proleće 2007, prikupljena je muzička građa u selima Lovci i Miloševo.  Više>>
ornamentika.gif Etnomuzikologija:
POSLEDNJI PRIMERI TORLAČKE VOKALNE TRADICIJE
Autor: Milica Obradović
Shodno trenutnoj situaciji na terenu, čini se da je srpska etnomuzikologija ostala uskraćena za informacije koje se tiču torlačke muzičke tradicije. Takođe, treba skrenuti pažnju i na rapidno nestajanje njihovih drugih kulturnih segmenata. Osećanje pripadnosti među njima jenjava. Ono što dodatno pogoršava situaciju, o Torlacima se govori sa puno rezerve, kao da je u pitanju mit o nekom narodu.  Više>>
tamburasi.jpg Prikaz:
RAZVOJ MALIH I VELIKIH TAMBURAŠKIH SASTAVA

Autor: Zoran Bugarski Brica
Zajednički život raznih naroda na istom prostoru dovodio je do međusobnih uticaja i do bogaćenja duhovnog stvaralaštva, jer narodi poprimaju jedni od drugih običaje, način oblačenja, pesme, igre, instrumente.  Više>>
zegar_zivi.jpg Kritika:
ŽEGAR ŽIVI
Autor: Srđan Asanović
Žega, to jest, vrelina od jakog sunca, jaka vrućina, pripeka, zapara, reč od koje je, verovatno, nastao naziv mesta Žegar, upućuje na sunce kao izvor života, a ponovni život Žegara, u svakodnevici, u umetnosti i u religiji, ukazuje da je žegara, to jest, vulkan, za koga se mislilo da je ugašen, zapravo živ, i da iz svoje bogate i vrele unutrašnjosti izbacuje lávu tradicije, ljubavi, plemenitosti, prijateljstva, druženja, i vraća nadu u povratak korenima i identitetu celog jednog naroda, dokazujući da je biti duhom jak osnovni uslov i fizičkog opstanka. Više>>
tradicija.jpg Studija:
SEVDALINKE U IZVOĐENJU ZEKIJE ROVČANIN IZ PRIJEPOLJA
Autor: Nebojša Bogićević
Preuzmite kompletan tekst u pdf formatu >>
nadija_galina.jpg Студија:
БАНДУРА – ЗВУЧНА СВЕТЛОСТ УКРАЈИНСКИХ ПРЕДАКА
Аутор: Срђан Асановић
Данас је бандура постала синоним за Украјину, те, као таква, представља својеврсну душу Украјине, и приказује сву узвишену лепоту једнога народа, кроз сваки одјек своје затегнуте струне.  Preuzmite kompletan tekst u pdf formatu >>
ornamentika.gif Studija:
POTAMNELI BISERI FOLKLORNOG NASLEĐA (pojava i razvoj novokomponovane narodne muzike u Srbiji)
Autorka: Jasmina Milojević
U našoj sredini muzika je često i apostrofirana, i osporavana kao jedan od ključnih faktora nacionalnog identiteta. Oni koji naciju shvataju kao kulturno-jezičku pojavu zainteresovani su za očuvanje srpske posebnosti i u muzici. Sa druge strane, pobornici nacije kao državno — administrativnog prostora stavljaju u prvi plan ekonomske tokove, te naciju kao kulturnu zajednicu i ne priznaju. Te dve isključive pozicije zadale su težak zadatak svakom istraživaču popularne kulture na čitavom Balkanu. Stoga, na pitanje šta je to autohtona srpska muzika nije moguće odgovoriti isto tako decidnim odgovorom. Ali, zadiranjem u melopoteske karakteristike narodnih idioma, itekako se mogu pronaći zakonitosti koje određuju neka srpska folklorna područja. Sa druge strane, ne može se zanemariti činjenica da jezik muzike mnogo lakše i putuje i prima druge uticaje, i to je zapravo suštinsko pitanje koji daje odgovore na fenomene novokomponovane narodne muzike i turbo - folka. Preuzmite kompletan tekst u pdf formatu >>