HOME   ENGLISH  BANDS ARTISTS PROMOTERS  MAGAZIN ETNOUMLJE  EDUKACIJA  PROJEKTI  FESTIVAL  WMAS REC  LINKS   CONTACT

WORLD MUSIC SAMIT   SWM INTERNET RADIO >>   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

CD WORLD MUSIC FROM SERBIA
World Music Asocijacija Srbije i WMAS Records pokreću ediciju audio CD izdanja pod nazivom World Music From Serbia. Sva izdanja biće objavljivana kao dodatak World Music Magazina Etnoumlje koji izdaje World Music Asocijacija Srbije. Magazin Etnoumlje izlazi kvartalno, prema tome i CD audio izdanja World Music From Serbia biće objavljivana četiri puta godišnje. Plan je da tri CD izdanja predstavljaju albume ili zapise koncerata pojedinačnih srpskih sastava, dok će četvrto izdanje (koje izlazi u zimskom broju magazina Etnoumlje) biti kompilacija pesama više World Music sastava iz Srbije. Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Udruženja:
EFWMF - UMREŽAVANJE NA PRAVI NAČIN
Autor: Nenad Kostić

efwmf_logo.gif
Logo EFWMF

World music odavno je prestao da, kao što je to bio slučaj do pre dvadesetak godina, bude zbir neusklađenih pojedinačnih napora umetnika, muzičkih grupa, nacionalnih i žanrovskih asocijacija koje prate sopstvene agende, i čija je saradnja proizvod spleta okolnosti illi plod inspiracije harizmatičnih pojedinaca i producentskih kuća. Primer umrežavanja u vorld i etno muzici koji je doveo do veoma značajnih rezultata je Evropski forum svetskih muzičkih festivala (EFWMF), mreža festivala koji dele viziju da se na svet može gledati kao na kolaž lokalnih tradicija, od kojih su sve različite u izrazu, ali jednake po vrednosti.

Evropski forum osnovan je 1991. godine. Organizacija je osnovana kao neprofitna organizacija koja deluje pod okriljem belgijskog zakonodavstva. Forum se pre svega bavi umetničkim pitanjima i bez prestanka radi na proširenju mreže članova, koji su uglavnom organizatori festivala sa globalnom ili makar transnacionalnom agendom, koji predstavljaju auditorijumu muziku sa vorld, etno, tradicionalnim, folk i „ruts” predznakom.

Iako čelni ljudi insistiraju na tome da je osnovna aktivnost Foruma omogućavanje saradnje između članica koje mahom dolaze sa prostora Evrope, organizacija ulaže trajan napor radi obezbeđivanja i intenziviranja veza sa neevropskim mrežama etno festivala.

Forum je osnivač sajma „Womex”, najveće svetske smotre vorld i etno muzike. Ovaj sajam postoji već trinaest godina, a u međuvremenu je postao, kako navodi ugledni francuski list „Mond”, „najvažnije svetsko tržište vorld muzike”.

Poznati gitarista i novinar Baning Ejr otišao je i korak dalje, opisujući „Vomeks” sajam sledećim rečima: „U ovim koncertnim salama, konferencijskim sobama i teatrima, hodajući hodnicima sajma, isto je kao i da se nalazite u zemljama koje su ovde predstavljene: Indiji, Iranu, Južnoj Africi, na Balkanu, u Uzbekistanu... ‘Vomeks’ je speobuhvatan, gigantski... Toliko je pun iznenađenja i zapanjujućih talenata da je nemoguće ostati ravnodušan”, naveo je Ejr.

Godine 1998. Forum je započeo sa razvojem događanja po imenu „Strictly Mundial”, profesionalnog skupa promotera i izvođača vorld muzike. Prvo izdanje „Striktli Mundijala” bilo je održano u Saragosi u Španiji 2000. godine, a događaj je, i pored problema kao što je otkazan skup u Istanbulu 2004. godine, razvio reputaciju referentnog profesionalnog sastanka na kome se, po opisu učesnika, dogovaraju festivali, pije se i jede, svira se i peva, i stvaraju beskrajno vredni kontakti koji kasnije daju rezultate u vidu međunarodnih gostovanja i muzičkih izdanja.

Čelni ljudi Foruma dolaze iz različitih zemalja Evrope. Trenutni predsedavajući je Huana Buriljo (Španija), sa kojom rade Bogdan Benihar (Slovenija), Patrik De Grute (Belgija), Hilde Bjorkum (Norveška) i Erazmo Trelja (Italija).
Delovanje Evropskog foruma svetskih muzičkih festivala je primer umrežavanja koje je vorld i etno muziku od marginalnog žanra napravilo relevantan muzički pravac, i dalo novo dostojanstvo i šansu za život skrajnutim i nedovoljno poznatim kulturnim i muzičkim  identitetima.

Skopje domaćin godišnjeg skupa delegata EFWMF

Od 28. do 30. septembra 2007, Skopski Jazz Festival, odnosno OFF-Fest imao je privilegiju da bude domaćin godišnjeg skupa Evropskog Foruma World Music Festivala na kojem je prisustvovalo 20 evropskih delegata od kojih su većina programski direktori najvećih evropskih World Music festivala. Pored konferencijskog karaktera skupa, uobičajeno je da zemlja-domaćin organizuje za sve prisutne delegate koncertnu prezentaciju svoje muzike. Ovom prilikom makedonska muzika je predstavljena preko dnovnevnog mini-festa na kojem je nastupilo šest grupa: Majovci, Ljubojna, Toni Kitanovski i Čerkezi orkestar, Baklava, La Colonie Volvox i Foltin.Više o EFWMF >>

Povratak na sadržaj Etnoumlja #2 >>

Pregled svih brojeva Etnoumlja >>