VESTI   NAJAVE   O NAMA   BANDS & ARTISTS   VODIČ/GUIDE [pdf]   MAGAZIN ETNOUMLJE   EDUKACIJA   PROJEKTI   RETNIK FESTIVAL

WORLD MUSIC SAMIT   WMAS RECORDS & DISTRIBUTION   SWM INTERNET POTKAST RADIO   ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC

FESTIVALI    RECENZIJE   INTERVJUI   ISTORIJA [pdf]    NAGRADA    NEWSLETTER    FREE DOWNLOAD    LINKOVI    CONTACT    ENGLISH    YOUTUBE    FACEBOOK

Aktuelni projekti

REGISTRACIJA SRPSKIH WORLD MUSIC SASTAVA I UMETNIKA (Preuzmite formular za registraciju)
Registracija je od izuzetne važnosti i u korist je World Music stvaralaca u Srbiji. Registracija podrazumeva prijavljivanje određenih podataka o sastavu odnosno umetniku. Ovi podaci se dalje prosleđuju u Centralnu bazu podataka koja je dostupna svim interesentima za srpsko World Music stvaralaštvo. Registracija i Centralna baza podataka se uređuju po principima organizacije World Music Denmark. Ciljevi registracije su brojni: Sagledavanje opšte situacije World Music scene u Srbiji, Centralna baza na Internetu, pružanje neophodne pomoći stvaraocima i dr. Više>>

WMAS RECORDS
Diskografska kuća WMAS Records osnovana je 2007. godine (etiketa „World music asocijacije Srbije”) sa ciljem da promoviše world music izdanja iz Srbije. Osnivač etikete je Oliver Đorđević. Izdanja WMAS Records-a se objavljuju uz magazin „Etnoumlje” i zasebno. Sva izdanja su u potpunosti neprofitna i namenjena su prevashodno za promotivne svrhe. Sekundarni cilj postojanja etikete je sačuvati trag u vremenu za generacije koje dolaze, i objaviti snimke koji inače nikada ne bi bili objavljeni, a to zavređuju. Pojedina izdanja mogu se preuzeti na portalu SWM Internet radija u formi potkasta. WMAS Records objavljuje male tiraže najrazličitijih snimaka - od studijskih, preko koncertnih, do demo snimaka.  Više>>

ARHIV (FONOTEKA) SRPSKE WORLD MUSIC
World Music Asocijacija Srbije osniva Arhivu (Fonoteku) celokupnog World Music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na slične fonoteke u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost audio i video zapise srpskog World Music stvaralaštva, pozivamo sve World Music sastave u Srbiji da nam dostave sva svoja izdanja. Više>>

gramofon.jpg
POMOZITE U SAKUPLJANJU
PODATAKA ZA
WORLD MUSIC
ARHIV

Projekat:
ARHIV SRPSKE WORLD MUSIC


World Music Asocijacija Srbije osniva Arhiv celokupnog world music stvaralaštva u Srbiji po ugledu na arhive ove i slične namene u drugim državama. Sa nadom da ćete nas podržati u našim naporima da sačuvamo za budućnost pisani, foto, audio i video materijal srpskog world music stvaralaštva, pozivamo i molimo sve world music sastave i umetnike u Srbiji, kao i sve poklonike world music i ostale posednike (prevashodno novinare) da nam dostave:

  • Objavljene audio i video (DVD) materijale,
  • Neobjavljene (demo) audio i video snimke u izvornom formatu (LP, audio kaseta, VHS) ili konvertovane na CD ili DVD , ukoliko su zadovoljavajućeg kvaliteta, audio zapise u sopstvenoj produkciji, raritetne zapise, snimke koncerata, nastupa na radiju i televiziji i dr.
  • Fotografije, novije i starije (u jpg formatu, u rezoluciji 300 dpi),
  • Novinske tekstove, kritike, izveštaje sa koncerata i sl.

Sva dokumentacija biće pohranjena u našem World Music Arhivu i biti dostupna na ovom sajtu. Dokumentacija će biti razvrstana po odrednicama. Za svaki dokument biće naveden izvor.

Proces kompletiranja i obrade dokumentacije je u toku.

U planu je da Arhiv srpskog World Music stvaralaštva čine sledeći odeljci:


ARHIV OBJAVLJENIH TEKSTOVA U ŠTAMPI >>

ARHIV FOTOGRAFIJA >>

ARHIV PLAKATA, PROSPEKATA, FLAJERA I ULAZNICA >>

ARHIV AUDIO I VIDEO ZAPISA >>


Za sve dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate: etnoumlje@yahoo.com

Iz naše foto arhive o počecima world music u Srbiji: „Paganke” i Vlatko Stefanovski na koncertu u Konaku kneginje Ljubice 1987. godine; Foto: V. Danilov


paganke_vlatko_1985.jpg

Opis: Kompozitor Vojislav Kostić je 1987. godine organizovao sa Radio-televizijom Beograd koncert sastava Lala Kovačev Group u podrumu Konaka knjeginje Ljubice u Beogradu, za mali broj ljudi sa pozivnicom. Ovaj koncert je snimljen i emitovan na televiziji. Tako je nastala sada već antologijska emisiji „Izvorni folklor i džez Lale Kovačeva”, u režiji Ratka Ilića i pod uredništvom Vokija Kostića, koja je emitovana na RTB 1987. godine. Emisija sadrži muzičke numere: „Gde si Mile”, „Oj, devojko”, „Kosmajsko nadigravanje”, „Izgubljeno jagnje”, „Vedro nebo puno sjajnih zvezda”. Učesnici: Lala Kovačev, bubnjevi; Vlatko Stefanovski, gitara; Vojin Draškoci, kontrabas; Georgi Dimitrovski, truba; Uroš Šećerov, udaraljke; pevačka grupa „Paganke”: Svetlana Đurić, Julija Perić, Kristina Stojković, Verica Gajević; frulaška četvorka: Dobrivoje Todorović, Mile Jovanović, Dragoljub Nešković, Tomislav Mihajlović; Duvački orkestar Feada Sejdića. Ova emisija je, nesumnjivo, snažno uticala na mnoge jazz muzičare u Srbiji da svoje stvaralaštvo obogate folklornim motivima. Novi pravac, koji će ubrzo biti imenovan kao „world music”, počeo je da se razvija u Srbiji.